Oferta

W ramach naszej działalności wykonujemy m.in.:
  • wyceny
nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych o przeznaczeniu
mieszkalnym (budownictwo jedno- i wielorodzinne),
komercyjnym (biurowe, handlowe, magazynowe, przemysłowe, gospodarcze i inne),
rolnym
leśnym
 – praw majątkowych (w tym własnościowych spółdzielczych praw do lokali i budynków, prawa użytkowania, służebności, prawa dożywocia i innych)
 – mienia zabużańskiego
 – spółek i przedsiębiorstw
 
dla potrzeb:  zabezpieczenia kredytów bankowych
sprzedaży, zamiany oraz negocjacji
ubezpieczenia nieruchomości
wniesienia aportu do spółek prawa handlowego
ustalenia podatku od spadków i darowizn
podziału majątkowego
zniesienia współwłasności
oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste i aktualizacji opłat
amortyzacji i innych księgowych
naliczania opłaty adiacenckiej i planistycznej
na zlecenie: osób fizycznych
banków
sądów
urzędów skarbowych, urzędów miast, gmin i powiatów
podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców, spółek, firm, spółek prawa handlowego,
      spółdzielni mieszkaniowych i innych)
  • analizy i ekspertyzy dotyczące rynku nieruchomości
– analizy rynku nieruchomości w zakresie cen i czynszów nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych
– analizy opłacalności i efektywności inwestycji
– ekspertyzy bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości
– określania wartości nieruchomości dla potrzeb indywidualnego inwestora 
  • usługi w zakresie obsługi rynku nieruchomości
– 
doradztwo majątkowe i inwestycyjne
– obsługa prawna w zakresie przepisów prawnych dotyczących rynku nieruchomości
– doradztwo w zakresie stanu prawnego i przeznaczenia nieruchomości
– usługi geodezyjne
Posiadamy polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu.
Obszar naszej działalności to głównie Kraków oraz powiaty województwa małopolskiego, tj. krakowski, bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, miechowski, myślenicki, 
nowosądecki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, tatrzański, wadowicki oraz wielicki.
Na indywidualne zlecenia wykonujemy wyceny na terenie całego kraju.
Koszt wykonania wycen majątkowych, analiz, ekspertyz oraz obsługi w zakresie rynku nieruchomości ustalany jest indywidualnie i nie zależy od wartości nieruchomości.